O nas

http://onlinerx365.com/clomid_generic.html Cheap Clomid Generic Order Online buy Viagra With Duloxetine online http://rxmall-24-7.com/levitra_soft_generic.html Purchase Online Levitra Soft Purchase Online Levitra Soft 5 listopada 2013 r. Rada Miejska w Węgrowie oraz 14 listopada 2013 r. Rada Powiatu Węgrowa podjęły Uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianka”. W ten sposób Miasto Węgrów i Starostwo Powiatowe stało się członkami i założycielami Spółdzielni. buy Viagra With Duloxetine online 13 stycznia 2014 r. odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianki” na którym to:

  1. podjęto uchwały o powołaniu Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianka”
  2. podjęto uchwały o przyjęciu statutu Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianka”
  3. podjęto uchwały o wyborze Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianka”
  4. ustalono siedzibę Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianka” przy ul. Gdańskiej 69
  5. podjęto uchwały powołania na stanowisko Prezesa Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianka” Krzysztofa Zbigniewa Kowalczyka.

W zebraniu założycielskim uczestniczyli: 1) Starosta Węgrowski – Krzysztof Fedorczyk http://onlinerx365.com/clomid_generic.html Cheap Clomid Generic Order Online 2) Burmistrz Węgrowa – Jarosław Grenda 3) Kierownik Centrum Pomocy Społecznej – Dariusz Koterba
4) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie oraz pełnomocnik do reprezentowania starostwa w pracach Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianka” – Anna Wieczorek
5) Z-ca Kierownika Centrum Pomocy Społecznej oraz pełnomocnik do reprezentowania miasta w pracach Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianka” – Ewa Antońska
6) powołany na tym zebraniu Prezes – Krzysztof Zbigniew Kowalczyk
20 stycznia 2014 r. zgłoszono Spółdzielnię Socjalną „Węgrowianka” do Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Przedsiębiorców.
18 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać Spółdzielnię Socjalną „Węgrowianka” do Rejestru Przedsiębiorców
21 marca 2014 r. podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Projektu pn.: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
1) na otrzymanie środków finansowych na założenia i działalność Spółdzielni Socjalnej w wysokości 100 tys. PLN (słownie: sto tysięcy złotych)
2) na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości 45 tys. PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) po 7,5 tys. PLN miesięcznie
3) na otrzymanie świadczenia specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego w oparciu o zasadę de minimis w ilości 40 godz.
21 marca 2014 r. faktyczne rozpoczęcie działalności gospodarczej.
1 kwietnia 2014 r. podpisano umowy z pierwszymi 4 pracownikami.
W obecnej chwili zatrudnionych jest 7 pracowników plus współpraca z biurem księgowym.
Spółdzielnia świadczy usługi porządkowe związane z koszeniem trawy, czyszczeniem placów, zalewu, starorzecza i ulic oraz usługi remontowo-budowlane.

Pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności
  1. Dofinansowanie z FRSO
100 000 PLN
  1. Wsparcie pomostowe
45 000 PLN
  1. Udziały i wpisowe
20 400 PLN
Razem 165 400 PLN

Otrzymali pomoc w postaci sprzętu i lokali:
1. Od Urzędu Miejskiego w Węgrowie w użyczeniu lokal przy ul. Gdańskiej 69
2. Od Urzędu Miejskiego w Węgrowie w użyczeniu samochód „Lublin”
3. Od Centrum Pomocy Społecznej sprzęt, narzędzia ubrania robocze na kwoty 6 712,88 PLN

Za wsparcie i pomoc serdecznie dziękujemy